Sprawdź swoje zgłoszenie
sprawdź status zgłoszenia

Popraw poniższe błędy:

OK
weź udział
sprawdź regulamin produkty partnerów
Podaj swoje dane:
Dane dotyczące zakupu:
liczba zakupionych produktów partnerów
numer karty programu „Zyskuję z Chatą” (nieobowiązkowe)
pobierz regulamin
Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Świąteczna loteria Chaty Polskiej”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.
zgoda nieobowiązkowa:
Oświadczam, iż w ramach zgłaszanego zakupu dokonałem/-am zakupu produktu partnera/produktów partnerów w rozumieniu regulaminu loterii „Świąteczna loteria Chaty Polskiej
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź